NITROX: Ciesz się dłuższymi nurkowaniami i odkryj właściwości wzbogaconego powietrza

diving with nitrox

Na pewno wielu z was spotkało się już z sytuacją, w której byliście zmuszeni zakończyć wspaniałe nurkowanie szybciej niż byście chcieli, gdyż limit bezdekompresyjny zmusił was do tego. Często chcieli byśmy zostać pod wodą dłużej niż jest to możliwe. Czy wiecie, że po odpowiednim treningu i przy użyciu odpowiedniej mieszanki gazu możecie cieszyć się dłuższym nurkowaniem bez narażenia się na chorobę dekompresyjną? To właśnie oferuje nam nitrox, czyli wzbogacone powietrze!

 

Jakie są zagrożenia związane z azotem?

Jako certyfikowany nurek wiesz zapewne, że choroba dekompresyjna wywołana jest przez zbyt wysoki poziom azotu w tkankach naszego ciała. Azot jest absorbowany tym szybciej im głębiej i dłużej nurkujemy. Jako nurek rekreacyjny wykonujesz nurkowania bezdekompresyjne. Czas, którego nie możemy przekroczyć na danej głębokości, aby nie nabawić się choroby dekompresyjnej, nazywany jest limitem bezdekompresyjnym lub bezprzystankowym.

 

Jak nitrox rozwiązuje ten problem i jakie są zalety nurkowania ze wzbogaconym powietrzem?

Nitroxowa mieszanka gazów jest taka sama jak przy nurkowaniu na powietrzu jednak zawiera większą zawartość tlenu a mniejszą azotu. Powietrze atmosferyczne, którego standardowo używamy do nurkowania, zawiera 21% tlenu i 78% azotu. We wzbogaconym powietrzu zawartość tlenu jest większa, najczęściej jest to 32% LUB 36%. Jako, że zmniejsza się wtedy zawartość azotu daje to nurkowi dłuższy limit bezdekompresyjny a co za tym idzie dłuższe nurkowanie. Co więcej, wielu nurków twierdzi, iż czują się znacznie mniej zmęczeni po nurkowaniach z nitroxem.

Dlaczego ważnym jest, aby mieć odpowiednie przeszkolenie do użycia wzbogaconego powietrza?

Nurkowanie z nitroxem stwarza również pewne zagrożenia, z których trzeba zdawać sobie sprawę. Kiedy nurkujemy ze wzbogaconym powietrzem zawsze musimy wziąć je pod uwagę:

– Toksyczność tlenowa:

Wraz z głębokością zwiększa się ciśnienie parcjalne tlenu w mieszance. Dlatego podczas oddychania wzbogaconym tlenem na większych głębokościach jesteśmy narażeni na jego toksyczność. Zatrucie tlenem oddziałujące na centralny układ nerwowy powoduje konwulsje, a nawet utratę przytomności co może doprowadzić do skrajnie niebezpiecznych sytuacji podczas nurkowania. Z tego względu ważnym jest, aby trzymać się limitów głębokości maksymalnej dla danej mieszanki. Uznaje się, że dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu to 1,4 at. Dla przykładu więc, nurkując na powietrzu zostanie ono osiągnięte dopiero na 56 metrach więc biorąc pod uwagę, że maksymalna głębokość dla nurkowania rekreacyjnego to 40 metrów, nie stanowi ono problemu. Lecz gdy zastosujemy mieszankę o 32% zawartości tlenu przekroczymy ten limit na poniżej 33 metra natomiast z mieszanką 36% już na 28 metrach. Wniosek z tego, im większa zawartość tlenu w mieszance, tym płytsze nurkowanie. Ważnym jest więc wiedzieć, na jaką głębokość możemy zejść przed wejściem do wody. Komputery przystosowane do pracy z nitroxem poinformują nas, gdy ją przekroczymy.

– Zastosowanie odpowiedniego sprzętu i środków ostrożności:

Tlen jest gazem łatwopalnym dlatego podczas nurkowania ze wzbogaconym powietrzem musimy używać przystosowanego do tego sprzętu. Dotyczy to szczególnie regulatorów oraz butli, bo one mają bezpośrednią styczność z gazem. Zwróć więc uwagę, jakie wytyczne podaje producent sprzętu, który stosujesz. Sprawdź nie tylko czy można go stosować do nitroxu, ale również, do jakiej maksymalnej zawartości tlenu jest przystosowany. Warto zapoznać się także z lokalnymi regulacjami prawnymi na ten temat. Butle zawierające nitrox muszą być dobrze oznaczone, aby zapobiec ich użycia przez osoby niepowołane.

 

Co trzeba zrobić, aby zostać nurkiem nitroxowym?

Nie jest możliwe nurkowanie ze wzbogaconym powietrzem bez odbycia odpowiedniego szkolenia. Służy do tego kurs specjalizacji Nitrox, który można odbyć w organizacji PADI. Na jego ukończenie wystarczy poświęcić jeden dzień. Kurs to głównie wiedza teoretyczna, lecz opcjonalnie mogą zawierać się w nim również nurkowania z nitroxem. Podczas kursu dowiesz się jak wyglądają wszystkie procedury, aby uniknąć zagrożeń i nurkować bezpiecznie na wzbogaconym powietrzu. Na koniec czeka Cię krótki egzamin, aby zweryfikować twoją wiedzę. Rekomendujemy ten kurs również dlatego, że w niektórych miejscach na świecie (np. w Egipcie) nurkowanie z nitroxem jest szeroko stosowaną praktyką.

 

Nie zwlekaj więc aby odkryć zalety nurkowania ze wzbogaconym powietrzem dzięki odbyciu kursu PADI!

Czytaj także:

5 Nurkujących Celebrytów

Specjalizacje Padi Przydatne Dla Każdego Certyfikowanego Nurka